Tuesday, July 1, 2014

How to Connect Oracle Database XE with NetBeans IDE using JDBC Thin driver

In this tutorial we shall learn how to connect oracle database XE with NetBeans IDE for database administration & development using NetBeans IDE and connection for developing database oriented Java EE web application project and Java Desktop project. Basically NetBeans IDE has already built in support for oracle database as support to MySQL server. In this tutorial we shall establish a connection of local installed oracle database XE with Netbeans IDE. Both softwares are installed on same computer.

Software required for this tutorials are NetBeans IDE & Oracle Database XE which should already installed at your computer and Oracle JDBC Thin Driver.Oracle JDBC Thin driver is platform independent because it is based on Java language. It is standalone driver which does not require other Oracle libraries for connection with Oracle database, it allows a direct connection with Database. Oracle JDBC Thin driver file " ojdbc7.jar can save before the connection established process or during the process. We will download file during connection process.

Lets start, Open the NetBeans IDE, open the Services tab as showing in below picture. Right click on Database node and click on New Connection

How to Connect & register Oracle Database XE with NetBeans IDE, oracle database 11g, database learning, Netbeans IDE tutorial, register netbeans IDE with Oracle database 11g, database learning, database learning education, java web action, java web development, database administration, oracle database development with Netbeans IDE, oracle database education, database training

A window has opened, where Drive options are given to select for connection with your desired database server. We shall select Oracle Thin for Oracle Database XE as showing in below picture. Click next for further step

How to Connect & register Oracle Database XE with NetBeans IDE, oracle database 11g, database learning, Netbeans IDE tutorial, register netbeans IDE with Oracle database 11g, database learning, database learning education, java web action, java web development, database administration, oracle database development with Netbeans IDE, oracle database education, database training

In new opened window, Oracle thin is already selected in driver option but there is no file showing in Driver Files. If we have already download ojdbc.jar file at our computer, we can provide path to file by clicking add button. As we have already not download driver file ojdbc.jar, a downloading link is showing below to download the driver file. click on downloading link to download it

How to Connect & register Oracle Database XE with NetBeans IDE, oracle database 11g, database learning, Netbeans IDE tutorial, register netbeans IDE with Oracle database 11g, database learning, database learning education, java web action, java web development, database administration, oracle database development with Netbeans IDE, oracle database education, database training

Oracle website page for JDBC Drivers downloads has been opened, here different JDBC Drivers version are showing. Our required driver version is ojdbc7.jar, click on it to download it. Save the file at your computer disk, where you want

How to Connect & register Oracle Database XE with NetBeans IDE, oracle database 11g, database learning, Netbeans IDE tutorial, register netbeans IDE with Oracle database 11g, database learning, database learning education, java web action, java web development, database administration, oracle database development with Netbeans IDE, oracle database education, database training

Put the saved ojdbc.jar file in Folder where your Netbeans IDE is installed like 
Netbeans 7.4 -> ide -> modules->ext
This file can be put any where in your computer, we have just put it in external library folder of  Netbeans IDE for easy to manage.

How to Connect & register Oracle Database XE with NetBeans IDE, oracle database 11g, database learning, Netbeans IDE tutorial, register netbeans IDE with Oracle database 11g, database learning, database learning education, java web action, java web development, database administration, oracle database development with Netbeans IDE, oracle database education, database training

Now click on add button to add downloaded ojdbc.jar file. Give path to file where we have save it Netbeans 7.4 -> ide -> modules->ext

How to Connect & register Oracle Database XE with NetBeans IDE, oracle database 11g, database learning, Netbeans IDE tutorial, register netbeans IDE with Oracle database 11g, database learning, database learning education, java web action, java web development, database administration, oracle database development with Netbeans IDE, oracle database education, database training

Driver File path has been added as showing in below picture. Click next for next step

How to Connect & register Oracle Database XE with NetBeans IDE, oracle database 11g, database learning, Netbeans IDE tutorial, register netbeans IDE with Oracle database 11g, database learning, database learning education, java web action, java web development, database administration, oracle database development with Netbeans IDE, oracle database education, database training

In this Customize connection step, we shall provide database connection necessary parameters to connect with database. Below are the parameters for oracle Database XE connection

Driver Name              Oracle Thin (with Service ID (SID))
Host             localhost

If your database is installed on an other computer, provide that computer IP address or resolvable hostname.

Port                        1521 (default)
Service ID (SID) XE (default SID for Oracle Database XE).

Service ID can be different for different database instance, in this case ask the database administrator to provide desired database SID.

For our tutorial, enter system as username (default database administrator account) and password that you  used during database installation like abc@123.

Username         Enter the username.
Password Enter the password for the selected username.

Click on Test connection button, if database is running and connection parameters are OK, connection status will be successful other wise it will show failed.

Click on Finish Button, to complete the process. 

How to Connect & register Oracle Database XE with NetBeans IDE, oracle database 11g, database learning, Netbeans IDE tutorial, register netbeans IDE with Oracle database 11g, database learning, database learning education, java web action, java web development, database administration, oracle database development with Netbeans IDE, oracle database education, database training

Congratulation, Netbeans IDE has been connected with Oracle Database XE as showing below, OracleDB node has added in database connection list as connected. Here all the Databases tables are showing with their tables. Here we can manage our databases accounts and tables. Here we can add, delete, modify and views required database tables. Now we can use Oracle database with our developing Java EE web application project, Java Desktop application project and PHP web application project etc.

How to Connect & register Oracle Database XE with NetBeans IDE, oracle database 11g, database learning, Netbeans IDE tutorial, register netbeans IDE with Oracle database 11g, database learning, database learning education, java web action, java web development, database administration, oracle database development with Netbeans IDE, oracle database education, database training


Related Topics:

How to register Oracle Database XE with Oracle JDeveloper and Edit, unblock the users


97 comments:

 1. Bạn có muốn sống trong một căn hộ chung cư tiện nghi, hiện đại bậc nhất Sài Gòn hiện nay không. Đừng bỏ qua cơ hội này nhé, click ngay để xem thông tin chi tiết căn hộ chung cư Him Lam Chợ Lớn quận 6 hoặc Can ho chung cu Him Lam Cho Lon quan 6

  ReplyDelete
  Replies
  1. I admire what you have done here. I like the part where you say you are doing this to give back but I would assume by all the comments that this is working for you as well.Web Design Kuala Lumpur

   Delete
 2. Các bạn còn chần chờ gì nữa hãy tới đây để có cơ hội thưởng thức hương vị thơm ngon của bánh Kiitkat trà xanh Shop bánh kitkat trà xanh nhật giá rẻ sỉ lẻ ở TPHCM và toàn quốc hoặc Shop banh kitkat tra xanh nhat gia re si le o TPHCM va toan quoc

  ReplyDelete
 3. Acetech Information, a leading software development company of India offers Software Development,Custom Software Development ,Website Design, website development , search engine optimization, e commerce and website maintenance services for its customers around the globe.

  ReplyDelete
 4. Bạn nào muốn mua nhà thì vào đây tìm hiểu nhé, căn hộ chung cư cao cấp giá rẽ phải nói là tuyệt đẹp luôn, vừa được mở bán, không xem sẽ thấy tiếc đó Căn hộ chung cư Him Lam Chợ Lớn quận 6 hoặc Can ho chung cu Him Lam Cho Lon quan 6

  ReplyDelete
 5. Nhiều người đang rất hài lòng khi sở hữu được căn hộ chung cư cao cấp tuyệt đẹp và tiện nghi này ở quận 6,còn bạn thì sao hãy vào đây xem ngay nhé Căn hộ chung cư giá rẻ An Gia Star quận Bình Tân hoặc Can ho chung cu gia re An Gia Star quan Binh Tan

  ReplyDelete
 6. Nhà đẹp, nhà đẹp đây, mua đi, mua đi. Vào xem ngay căn hộ chung cư An Gia Star để có mức giá tốt nhất nhé, khu căn hộ chung cư tuyệt vời với giao thong thuận tiện và an ninh nhất sài gòn miễn chê luôn. Chi tiết xem Căn hộ An Gia Star quận Bình Tân hoặc Can ho An Gia Star quan Binh Tan

  ReplyDelete
 7. Thank you for information about the how to connect oracle database XE with NetBeans Ideas using.

  Nashville Graphic Design

  ReplyDelete
 8. You’ve written nice post, I am gonna bookmark this page, thanks for info. I actually appreciate your own position and I will be sure to come back here.
  Signature:
  download descargar facebook and download free descargar facebook apk and baixar whatsapp , descargar whatsapp

  ReplyDelete

 9. Wow!!! Honestly speaking you are really a great writer. What I required I got it. Thank you so much...
  PHP Services in Leicester
  Website Development Company in Leicester

  ReplyDelete
 10. This blog post is very useful. This is my first time I visit here. I have found so much interesting stuff in your blog especially its discussion. Really it is a great article. Keep it up. psd to css

  ReplyDelete
 11. Nice blog, Thanks for sharing such a useful and informative post.
  Blaster Waves Technologies

  ReplyDelete
 12. Great Information about Php Website Developer. Find best PHP Web Development Company in Napgur. Visit AceZed.Com Today!

  ReplyDelete
 13. This was really an interesting topic and I kinda agree with what you have mentioned here! search engine optimization new york

  ReplyDelete
 14. Hi! I have 1.5 years experience. I search in Google so Many Websites & Blog but you’re blog and post really is too good its title, description, images your content style is really good and I feel glad when post read Custom Software Application Development

  ReplyDelete
 15. World wide web coder than would be that helps make active software. World wide web coder has liitle bit of designing info however much better in generating software.Phone System

  ReplyDelete

 16. I read your post and need to thank you for sharing such pleasant lines. Be that as it may, I likewise need to instruct you to share more data as I had needed to peruse all the more yet didn't get acceptable substance from anyplace.
  Website Development Company Bangalore

  ReplyDelete
 17. http://mkniit.blogspot.in

  ReplyDelete
 18. Great information thanks for sharing this with us. Web Development In fact in all posts of this blog their is something to learn . your work is very good and i appreciate your work and hopping for some more informative posts .
  Apps Development

  ReplyDelete
 19. The first one is such an incredible picture. I love how it is just black, white and red, it leaves such an amazing effect.
  application development

  ReplyDelete
 20. I have read all your post. Each and every post is amazing. Always look forward for new updates.

  web design calgary

  ReplyDelete
 21. The blog was absolutely fantastic! Lot of great information which can be helpful in some or the other way. Keep updating the blog, looking forward for more contents...Great job, keep it up..
  Web Design Company Bangalore | Web Developers Bangalore

  ReplyDelete
 22. There is lot of articles on the web about java development. But I like yours more, although i found one that’s more descriptive.

  website development company in United States

  ReplyDelete
 23. Your Article looks like it's very good i truly assemble wide range of info in the Article. Cheers for expressing this specific awesome Article
  Web Development Company

  ReplyDelete
 24. Nice Post... Web design is significant in making the best website. Hiring professional web designer would be the best decision to ensure high quality website.

  web design austin
  web developer austin

  ReplyDelete
 25. Thank you so much for this! Immortal Technologies Website Development company in Delhi the best site plan and change in World.

  ReplyDelete
 26. I am looking for a leading SEO Company in Lahore which provides services at reasonable prices.

  ReplyDelete
 27. I do agree with all the ideas you have presented in your post. They’re really convincing and will certainly work. Still, the posts are very short for newbies. Could you please extend them a little from next time?..Keep this great work
  Web development Company in India Company | Web development Company Bangalore
  Web Development Company in Bangalore | Responsive Web development

  ReplyDelete

 28. ATX Web Designs a Austin Web Design, Digital Marketing Company. Growing Businesses, Transforming Brands. The mobile device or tablet you’re holding in your hand, or the desktop screen you’re looking at right now is the golden key to unlocking the growth your company needs. We are a high-level web design & digital marketing agency in Austin TX specializing in SEO, PPC, web design & development that increases your business revenue.

  web design firm austin
  SEO Agency Austin
  business development

  ReplyDelete
 29. I really appreciate information shared above. It’s of great help. If someone want to learn Online (Virtual) instructor lead live training in Oracle 11g, kindly contact us http://www.maxmunus.com/contact
  MaxMunus Offer World Class Virtual Instructor led training on Oracle 11g. We have industry expert trainer. We provide Training Material and Software Support. MaxMunus has successfully conducted 100000+ trainings in India, USA, UK, Australlia, Switzerland, Qatar, Saudi Arabia, Bangladesh, Bahrain and UAE etc.
  For Demo Contact us:
  Name : Arunkumar U
  Email : arun@maxmunus.com
  Skype id: training_maxmunus
  Contact No.-+91-9738507310
  Company Website –http://www.maxmunus.com


  ReplyDelete
 30. Very Nice...Thanks for sharing this great post.If you want to develop any app then you can visit :http://www.quuick.in/android-app-development-hyderabad.php

  ReplyDelete
 31. really nice article !!! I had learned so many things reading this article, thanks a lot for sharing the information. Our site also provides an innovative and interactive Mobile App Services and if you want more ideas to refer our site: www.hvantagetechnologies.com

  ReplyDelete
 32. It's really informative! Thanks for the great article.
  Yberry Infosystem is a Mobile App & Web Development company, offering a wide range of services web design, web development, Mobile app Development, Mobile Website design, mobile website development, SEO , E-commerce solutions that covers almost all fields in the best possible way. Visit: www.yberryinfosystem.com

  ReplyDelete
 33. Hi,
  It's a very nice article,Surely this will help to people of oracle and MySQL Community. I Appreciate for your work,Keep move on with new articles providing useful information.who are intrested in oracle Ebs or financials just go through erptree website for more info.
  Thank you,
  Oracle Financials training

  ReplyDelete
 34. I really appreciate information shared above. It’s of great help. If someone want to learn Online (Virtual) instructor lead live training in Netbeans, kindly contact us http://www.maxmunus.com/contact
  MaxMunus Offer World Class Virtual Instructor led training on Netbeans. We have industry expert trainer. We provide Training Material and Software Support. MaxMunus has successfully conducted 100000+ trainings in India, USA, UK, Australlia, Switzerland, Qatar, Saudi Arabia, Bangladesh, Bahrain and UAE etc.
  For Demo Contact us.
  Nitesh Kumar
  MaxMunus
  E-mail: nitesh@maxmunus.com
  Skype id: nitesh_maxmunus
  Ph:(+91) 8553912023
  http://www.maxmunus.com/
  ReplyDelete
 35. I really appreciate information shared above. It’s of great help. If someone want to learn Online (Virtual) instructor lead live training in Netbeans, kindly Contact MaxMunus
  MaxMunus Offer World Class Virtual Instructor led training on Netbeans. We have industry expert trainer. We provide Training Material and Software Support. MaxMunus has successfully conducted 1,00,000 + trainings in India, USA, UK, Australlia, Switzerland, Qatar, Saudi Arabia, Bangladesh, Bahrain and UAE etc.
  For Demo Contact us.
  Akash Kumar Asthana
  MaxMunus
  E-mail: Nitesh@maxmunus.com
  Skype id: nitesh_maxmunus
  Contact No: 8553912023
  www.MaxMunus.com  ReplyDelete
 36. Mobile App DevelopmentMobile App Development just $25/month for small businesses, Get free business emails and app marketing. Free android app and ios app for mobile.

  ReplyDelete
 37. his article is very much helpful and i hope this will be an useful information for the needed one. Keep on updating these kinds of informative things...
  Mobile App Development Company
  Mobile App Development Companies

  ReplyDelete
 38. Oracle JDBC Thin driver is platform independent because it is based on Java language. It is standalone driver which does not require other Oracle libraries for connection with Oracle database, it allows a direct connection with Database.
  thanks for this nice info give to us .
  java training in chennai |
  java training institutes in chennai | java j2ee training institutes in velachery

  ReplyDelete
 39. thanks for your information
  For more information click here:
  ethical hacking course in hyderabad

  ReplyDelete
 40. Awesome Tips here. This is really great and informative post.SEO Company In India

  ReplyDelete
 41. Helpful to me. thank you for sharing. I am a regular reader of your blog.Mobile Responsive Website Design

  ReplyDelete
 42. Thank you for sharing this info. it will be helpful for our Database Development Services.
  Database Development Services
  Database Development

  ReplyDelete
 43. Many offer services to create a pretty website using Flash, AJAX and a Content Management System.


  jakarta seo | indonesia seo

  jakarta seo murah | cheap seo jakarta

  ReplyDelete
 44. Nicely Explained about the connection.If you want to know about the Web Development company in India

  ReplyDelete
 45. such a impressive and most collective information about Oracle Database XE with NetBeans IDE using JDBC Thin driver.

  Perusahaan jasa seo | seo service company

  jakarta seo perusahaan | jakarta seo company

  ReplyDelete
 46. HostOnepk is a Pakistan established web hosting association, contributing as a legitimate hosting service provider since 2011. We Are Providing You The Best Services Like Web Hosting in Pakistan, Web Hosting in Lahore, Web Hosting in Karachi, Web Hosting in Islanabad, Over Other Services are Reseller Web Hosting in LAHORE,PAKISTAN, and Web Development in Lahore, Pakistan in Also including in Our Services.

  ReplyDelete
 47. Every web solution company should provide the services in joomla website development,Wordpress development,Magento development and ecommerce development.Then only that company would considered as good web design company by consumers.
  SEO Experts Lounge
  Web Development Company in Pakistan
  Web Designing Company Pakistan
  SEO Company in Lahore
  PPC Service in Pakistan

  ReplyDelete
 48. Web Developement in Lahore. Web Developement company in pakistan. Web designing in Pakistan. Best seo company in Lahore. Best seo company in Pakistan.
  SEO Experts Lounge

  Web Development Company in Pakistan

  Web Designing Company Pakistan

  SEO Company in Lahore

  PPC Service in Pakistan

  ReplyDelete

 49. Awesome! Thanks for sharing this informative post and Its really worth reading.

  Microsoft Server 2016 Repair
  Microsoft Server 2016 Installation

  ReplyDelete
 50. Madaalarqam offers the very best custom web designs, website development for small or large E-commerce businesses.

  ReplyDelete
 51. Madaalarqam offers Mobile Application development servicess for business websites to Application Development portals we design & develop Web Applications.

  ReplyDelete
 52. Thanks for sharing excellent information.If you Are looking Best Website Development Company in jaipur,
  Digital Marketing company in Jaipur, Jodhpur, Bikaner,
  Udaipur,Kota and Ajmer than Please Have A CAll- +91-8426833930.You Are At Right Digital Consultant in jaipur.

  ReplyDelete

 53. This post is absolutely fantastic and Lots of great information. Thanks

  Server 2016
  Microsoft Server 2016 Migration

  ReplyDelete
 54. The information you provide is really helpful. I am a regular reader of your blog.Mobile App development companies

  ReplyDelete
 55. Thanks for your article and sharing your expertise, it's really appreciated Web Development Islamabad

  ReplyDelete
 56. Thank you so much for sharing this blog, that is a really nice and informative blog.
  Keep it up.
  E-commerce Web Development Company in India

  ReplyDelete
 57. Thanks for nice article about web application development services.
  Web Application Development Services

  ReplyDelete
 58. Domain hosting wiki: for bloggers, business owners and webmasters looking for starting, maintaining and knowing more about domains and hosting
  business

  ReplyDelete

 59. This is genuinely an awesome read for me. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles. Keep doing awesome!
  Web Development

  ReplyDelete
 60. Thank you for taking the time to publish this information very useful! https://twitter.com/mason_soiza

  ReplyDelete
 61. Really very informative article. Keep doing on. We offers the best services that includes SEO services, ecommerce website development, mobile app development, CMS web design services and web hosting. Visit us here web development companies in bahrain.

  ReplyDelete
 62. It’s a beautiful country, more people need to recognise that. hosting reviews

  ReplyDelete
 63. Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. Website laten maken

  ReplyDelete
 64. Bulk sms is a most fastest service in india for promote your Business. these service applications follow a particular channel and bandwidth limitation in delivering the messages to multiple users at a single time, It sends instant SMS alerts to the bulk SMS provider via delivery reports per message send to the targeted customer.

  http://truebulksms.com./bulk-sms.html

  ReplyDelete

Please enter relevant question and information.